(+84) 463.28.7979

Mozilla đang thử nghiệm tính năng cho phép Firefox truyền nội dung web ra màn hình ngoài


Mozilla mới đây cho biết rằng họ đang thử nghiệm tính năng “second screen” cho phép Firefoxtruyền nội dung web đang hiển thị ra một màn hình thứ hai, chẳng hạn như truyền từ máy tính hay smartphone sang TV. Tính năng này tương tự như Chromecast của Google. Mark Finkle, một lập trình viên đang làm cho Mozilla, đã đăng tải tấm ảnh sử dụng Nexus 4 để truyền nội dung trang web ra màn hình bên ngoài thông qua chiếc hộp Roku gắn vào TV. Nhiều khả năng giao thức này sẽ sử dụng kết nối Wi-Fi để hoạt động, và một khi đã xuất hình ảnh ra ngoài thì chiếc smartphone có thể biến thành điều khiển từ xa hay bàn phím ảo để duyệt web. Chúng ta vẫn chưa có nhiều thông tin ngoài tấm ảnh nói trên, Mozilla cũng nói họ “đang ở giai đoạn nghiên cứu và không có gì để tuyên bố vào lúc này” nên chúng ta phải chờ thêm một thời gian nữa xem sao.

Mozilla_Chromecast_truyen_noi_dung_web_ra_man_hinh_ngoai_Fiurefox

Nguồn: Mark FinkleEngadget

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *