(+84) 463.28.7979

Mozilla Marketplace cho phép lập trình viên đăng tải ứng dụng HTML5


Kho ứng dụng trực tuyến Mozilla Marketplace hiện đã cho phép lập trình viên đăng tải các ứng dụng của mình viết bằng HTML5. Hiện tại, Mozilla sẽ tập trung hỗ trợ cho các ứng dụng di động và có thể chạy được trên bất kì trình duyệt hiện đại nào hỗ trợ HTML5. Nhà phát triển có thể dùng CSS3 để xây dựng giao diện và JavaScript để viết nên phần xử lí, tính toán và các hoạt động khác cho ứng dụng của mình. Hãng đang thiết lập một số hàm API mới phục vụ cho việc chạy ứng dụng trên nền tảng web và sẽ sớm xin phép hiệp hội World Wide Web (W3C) chuẩn hóa chúng. Người sử dụng cần phải dùng một “hệ thống định danh mới” để quản lí nội dung và “gắn kết” với ứng dụng, không phải bị trói buộc với thiết bị hay hệ điều hành nào. Mozilla Marketplace sẽ đi vào giai đoạn Beta trong Quý 2 và mở cửa chính thức trong thời điểm cuối năm.

Mozilla

Mozilla cho biết công ty đang làm việc để tích hợp khả năng định danh trên Marketplace với Persona. Trước đây, Persona có tên là BrowserID, một tập hợp các thành phần và công cụ mà Mozilla đang thiết kể để quản lí danh tính người dùng (không phải tính năng Persona trên trình duyệt Mozilla Firefox giúp thay đổi giao diện). Hiện cái tên BrowserID chỉ còn được dùng cho phía nhà phát triển mà thôi. Ngoài ra, hãng cũng đang phát triển khả năng đồng bộ ứng dụng, giải pháp thanh toán, phục hồi, sao lưu, cách thực khám phá các ứng dụng,… để cả người dùng lẫn người phát triển có thể dễ dàng có được những trải nghiệm mà họ mong muốn trên Marketplace.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>