(+84) 463.28.7979

Mozilla tạo chương trình đọc file PDF bằng HTML5


Hãng phần mềm Mozilla cho hay họ đang phát triển một ứng dụng đọc file PDF dựa trên nền tảng trình duyệt nhằm giúp người dùng Firefox tránh những nguy cơ về bảo mật cũng như đảm bảo hiệu suất so với các Plug-in bổ sung hiện nay.

Mozilla nói rằng họ dùng các ngôn ngữ HTML5 và JavaScript để tạo ra ứng dụng đọc PDF này.

Hiện quá trình phát triển trên mới diễn ra được 4 tuần, và phải sau vài tháng nữa thì Firefox mới có thể tung ra sản phẩm mới của họ.

Nhà nghiên cứu Andreas Gal của Mozilla phát biểu: “Một ứng dụng bổ sung cho Firefox được thực hiện dựa trên HTML5 sẽ hoàn toàn loại bỏ những vấn đề về nguy cơ bảo mật. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng nhất trong dự án của chúng tôi. Các Plug-in đọc PDF hiện nay đều có thể dễ dàng bị tin tặc khai thác qua mã độc.”

Gal nói thêm: “Trước mắt, chúng tôi sẽ tạo ứng dụng đọc PDF dành cho Firefox. Tuy nhiên, trong tương lai, dự án này hoàn toàn có thể hỗ trợ những trình duyệt hay ứng dụng web khác”.

Theo Vietnam +

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>