(+84) 463.28.7979

Năm 2010 sẽ chấm dứt hỗ trợ Internet dail-upinternet-dia-up

Từ 1/10/2010, thuê bao điện thoại ở KV I và KV II cũng sẽ không được hỗ trợ thiết bị.

Đó là một trong những nội dung trong Thông tư mới về định mức hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích (DVVTCI) 2009-2010. Thông tư này sẽ sớm được ban hành để thay thế cho Quyết định 40 quy định về việc hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng DVVTCI giai đoạn 2008-2010.

Theo Thông tư này, việc hỗ trợ doanh nghiệp trong việc duy trì và phát triển mạng lưới, Quỹ DVVTCI dự kiến sẽ vẫn giữ nguyên định mức hỗ trợ duy trì mạng Internet, không điều chỉnh giảm đối với việc hỗ trợ duy trì các điểm truy nhập công cộng vì hiện đang khuyến khích các điểm truy nhập này, đặc biệt tại vùng khó khăn.

Ngoài ra, quỹ sẽ chỉ tiếp tục hỗ trợ duy trì điểm truy nhập Internet công cộng bằng dail-up đến ngày 31/12/2009, nhằm khuyến khích chuyển dần sang truy nhập Internet băng rộng. Dự kiến từ ngày 1/10/2010, Quỹ DVVTCI sẽ chấm dứt việc hỗ trợ thiết bị đầu cuối cho thuê bao điện thoại ở KV I và KV II. Đối với điểm truy nhập Internet băng rộng, người dân sẽ vẫn được hỗ trợ modem.

Theo ICTnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *