(+84) 463.28.7979

Nâng cấp Fedora 10 lên Fedora 11 (Desktop và server)


Đây là bài viết hướng dẫn cách nâng cấp hệ điều hành linux Fedora 10 lên phiên bản Fedora 11. Quá trình này làm việc với cả hai phiên bản: Desktop và server.

1. Mở đầu:

Dòng lệnh trong bài viết này phải được thực hiện với tài khoản có đặc quyền cao nhất (tài khoản root). Mở Terminal (trên Fedora 10 Desktop: Click vào Application >> System Tools >> Terminal:

fedora-10-to-11

Hình 1.

Và đăng nhập như tài khoản root hoặc bạn sử dụng với lệnh

Su

Để trở thành tài khoản root.

2. Nâng cấp lên Fedora 11 (Desktop)

Đầu tiên chúng ta phải nâng cấp gói rpm

yum update rpm

sau đó chúng ta cài đặt bản cập nhật mới nhất

yum -y update

Tiếp theo chúng ta xoá hết cache của yum.

yum clean all

Nếu bạn nhận được thông báo kernel mới được cài đặt trong quá trình yum -y update bạn cần phải khởi động lại máy tính.

reboot

(sau khi khởi động lại máy tính, bạn đăng nhập lại với tài khoản root có thể là trực tiếp hoặc bạn sử dụng lệnh su

Bây giờ chúng ta đến với quá trình nâng cấp, chúng ta có thể làm trước khi nâng cấp (trước khi nâng cấp ngoài ra sẽ đảm bảo gói RPMFusion của bạn cài đặt).

Cài đặt trước khi nâng cấp

Yum install preupgrade

Và gọi như sau:

Preupgrade

Thuật sĩ của quá trình trước khi nâng cấp sẽ bắt đầu trên màn hình desktop của bạn.

fedora-10-to-11-2

Hình 2.

Chọn Fedora 11

fedora-10-to-11-3

Hình 3.

Sau đó hệ thống sẽ bắt đầu chuẩn bị để nâng cấp

fedora-10-to-11-4

Hình 4.

Sau khi kết thúc, click vào nút Reboot now.

fedora-10-to-11-5

Hình 5.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *