(+84) 463.28.7979

Nâng cấp VS 2005 để hỗ trợ windows server 2008


VS 2005 (Microsoft Virtual Server 2005) đã có phiên bản R2 SP1 từ năm ngoái.

Tuy nhiên, vì với sự ra đời của VS 2005, có khá nhiều các hệ điều hành mới và các gói dịch vụ cho các hệ điều hành hiện thời nên ta cũng thấy nó không hỗ trợ những hệ điều hành sau:

• Windows Server 2008
• Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
• Windows XP Service Pack 3 (SP3)

Mặc dù có thể chạy thành công các hệ điều hành này trên máy tính xách tay của mình, tôi vẫn thấy việc không chính thức hỗ trợ cho chúng là nguyên do của vấn đề liên quan tới môi trường sản xuất.

May mắn thay Microsoft vừa mới ra mắt bản sửa dành cho VS 2005 R2 SP1 có thể khắc phục điều đó cùng với những vấn đề khác ví dụ như một trong những điều sau:

941125 Dịch vụ Virtual Server có thể ngừng phản hồi khi dịch vụ bắt đầu hoạt động nếu một hoặc nhiều máy ảo được thiết lập để tự động kích hoạt khi dịch vụ Virtual Server bắt đầu hoạt động.

943666 Trong bản Virtual Server 2005 R2, các máy ảo đang chạy hệ điều hành khách Windows Vista mà lại hiển thị một thông báo lỗi “Stop 0x000000D1” (dừng 0x000000D1) và sau đó tự khởi động lại ngoài ý muốn.

943487 Công cụ vhdmount.exe trong Virtual Server 2005 R2 Service Pack 1 có thể không đặt tất cả bộ đĩa trên một file VHD trong máy dùng Windows Server 2003 hay Windows Server 2008 hoặc một máy cài Windows Vista.

Việc nâng cấp này cũng khắc phục những vấn đề khác mà không được nhắc tới trong các bài báo Microsoft Knowledge Base trước đây:

– Bạn không thể dùng VMRC để nối kết tới Virtual Server thông qua một máy chủ ủy nhiệm

– Máy khách Virtual Machine Remote Control (VMRC) không hỗ trợ nối kết tới Virtual

Server thông qua một máy chủ nhiệm. Để nối kết Virtual Server, bạn phải đang chạy tường lửa Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server trên một máy cục bộ hoặc bạn phải có đang nối Internet trực tiếp.

– Những nhóm tùy chọn không có sẵn đối với Virtual Server trên Windows Server 2008 – Những nhóm này chỉ có trên Windows Server 2003. Tuy nhiên, các nhóm tùy chọn cho Virtual Server không có sẵn trên Windows Server 2008\

– Truy cập đĩa mềm từ một hệ điều hành khách không được hỗ trợ trên Windows Server 2008 – Khi bạn sử dụng Virtual Server trên Windows Server 2008, hệ điều hành khách không thể truy cập vào đĩa mềm thật trên hệ điều hành chủ.

– Một sự thay đổi môi trường thật không có trong hệ điều hành khách – Khi bạn sử dụng Virtual Server trên Windows Server 2008, có lẽ hệ điều hành khách không thể phản ánh thay đổi trong môi trường thật. Để giải quyết vấn đề này, bạn phải gán lại CD hoặc DVD thành máy ảo từ trang quản lý.

– Bạn có thể gặp các vấn đề liên quan tới công cụ VHDMount.exe trên các ổ cứng ảo được thiết lập như các ổ động trên Windows Server 2008 – Trong Windows Server 2008, bạn gắn một ổ cứng ảo (VHD) được thiết lập như một ổ động. Ổ động này chưa một hoặc nhiều khối dữ liệu mà trải rộng trên nhiều đĩa. Tuy nhiên ổ đĩa động hay các bộ đĩa không xuất hiện ở trạng thái sẵn sàng hoạt động. Trong nhiều trường hợp, các bộ đĩa đã được nhân bản có thể bị phá thành những khối đơn giản.

– Hệ thống chủ ngừng phản hồi – Một vấn đề xảy ra liên quan tới công cụ VHDMount.exe trong đó hệ thống chủ ngừng hoạt động khi hệ thống chủ sao chép các file lớn.

Để tải bản nâng cấp về, vào đây: VS2005R2 SP1 update

Lưu ý: Cả hai bản 32-bit và 64-bit hiện đều có sẵn.

Bản nâng cấp hỗ trợ thêm những hệ điều hành khách dưới đây:

• Windows Vista Ultimate, Business and Enterprise editions with Service Pack 1 (SP1)
• Windows Server 2008 Core, Standard, Datacenter, Enterprise and Small Business Server
• Windows XP Professional with Service Pack 3 (SP3)

Bản nâng cấp hỗ trợ thêm những hệ điều hành chủ chỉ cho non-production use sau đây:

• Windows Vista Ultimate, Business and Enterprise editions with Service Pack 1 (SP1)
• Windows Server 2008 Core, Standard, Datacenter, Enterprise and Small Business Server
• Windows XP Professional with Service Pack 3 (SP3)

Lưu ý: Ứng dụng Virtual Server Web không được hỗ trợ trong hệ thống điều hành chủ Windows Server 2008 Core.

Để cài đặt, bạn phải tắt toàn bộ máy ảo khách và tắt bằng tay dịch vụ Virtual Server:

update-vs2k5-1

update-vs2k5-2

update-vs2k5-3

update-vs2k5-4

update-vs2k5-5

update-vs2k5-6

Sau khi làm như vậy, việc cài đặt sẽ diễn ra liên tục dù bạn đột nhiên bị rớt liên kết mạng do việc cài đặt bộ xử lý mạng.

Sau khi việc nâng cấp được tiến hành, sản phẩm có thể được nâng cấp thành phiên bản 1.1.629.0 và những VM Additions được hoàn thiện lên phiên bản mới nhất (13.820) trong hệ điều hành khách. Bạn không phải khởi động lại máy sau khi nâng cấp.

Tuyết Mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *