(+84) 463.28.7979

Nâng cấp Windows 2003 lên Windows Server 2008


Trong bài viết trước của Windows Server 2008 chúng tôi đã giới thiệu với các bạn việc thực hiện cài đặt mới Windows Server 2008. Trong khi phương pháp này chấp nhận được trong một số trường hợp, có lẽ là nó phổ biến hơn là việc Windows Server 2008 sẽ được cài đặt như là nâng cấp lên từ một phiên bản cài đặt trước đó của Windows (đặc biệt là Windows Server 2003, Windows 2000).

Bài liên quan

>>> Cài đặt Windows Server 2008

>>> Các phiên bản Windows Server 2008 và yêu cầu phần cứng

Trong phần này sẽ thực hiện các bước liên quan tới việc thực hiện nâng cấp lên Windows Server 2008 từ một phiên bản Windows Server 2003.

Nâng cấp Windows Server 2008

Trước khi thực hiện nâng cấp lên Windows Server 2008 thì điều kiện đầu tiên chính là việc xem xét hệ thống đã được cài đặt để có thể lựa chọn một phiên bản Windows Server 2008 phù hợp với phiên bản đã hoạt động. Ngoài ra, điều quan trọng là các phần cứng có tương thích cho việc cài đặt Windows Server 2008 hay không. Để biết chi tiết về yêu cầu hệ thống bạn có thể xem thêm tại bài viết: các phiên bản Windows Server 2008 và yêu cầu phần cứng.

Bảng sau liệt kê các phiên bản tương thích với nhau để có thể nâng cấp:

Cách nâng cấp lên một phiên bản Windows Server 2008

Trong quá trình nâng cấp Windows Server 2008 thì các tập tin, các thư mục và các ứng dụng liên kết với các phiên bản Windows cài đặt trước đó sẽ được chuyển tới một thư mục Windows.old và tất cả các thiết lập người dùng. Một khi công việc này hoàn tất, một cài đặt mới của hệ điều hành được thực hiện và các thiết lập người dùng sẽ được lưu chuyển sang môi trường mới. Sau khi hoàn thành nâng cấp hệ thống Windows Server 2008 sẽ bao gồm tất cả các ứng dụng, thiết lập và tập tin người dùng từ cài đặt của hệ điều hành trước đó.

Thực hiện nâng cấp

Nâng cấp lên Windows Server 2008 chỉ có thể được thực hiện bằng cách bắt đầu thực hiện quá trình cài đặt từ bên trong hệ điều hành cài đặt trước đó. Chúng ta không thể thực hiện nâng cấp bằng cách khởi động từ ổ đĩa. Do đó để bắt đầu quá trình nâng cấp, khởi động trình cài đặt Windows hiện tại (nếu không chạy) đăng nhập vào một tài khoản với quyền quản trị và chèn đĩa DVD. Nếu hệ thống được cấu hình để làm như vậy, quá trình cài đặt trên đĩa DVD sẽ tự động chạy khi nó được hiển thị màn hình cài đặt Windows Server 2008:

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *