(+84) 463.28.7979

Nautilus Actions Extra: Thêm nhiều tính năng vào menu ngữ cảnh của Ubuntu


Quản lý tập tin mặc định của máy tính để bàn Gnome, Nautilus dường như thiếu một vài lựa chọn built-in tiên tiến. Để có được tính năng bổ sung, người ta thường cài đặt các kịch bản của bên thứ ba, giống như File Script Shred. Nautilus Actions Extra là một tập hợp các kịch bản cho Nautilus 3, có thêm nhiều lựa chọn hữu ích cho menu ngữ cảnh Ubuntu. Các kịch bản có sẵn và Action trong Nautilus Actions Extra bao gồm tìm kiếm nâng cao, tùy chọn để thiết lập một hình ảnh làm hình nền, mở một tập tin với Gedit là một người dùng root, mount / gỡ bỏ các tập tin ISO, kiểm tra loại tập tin, tính toán kích thước tập tin, kiểm tra tổng MD5 , chuyển đổi hình ảnh và các tập tin âm thanh, đổi tên hàng loạt (pyRenamer), thêm biểu tượng và nhiều hơn nữa.

Nautilus Actions Extra có thể được cài đặt trong Ubuntu 11.10 Oneiric OcelotUbuntu 12.04 Precise Pangolin bằng cách sử dụng PPA ở phía dưới.

sudo add-apt-repository ppa:dr3mro/nautilus-actions-extra

sudo apt-get update

sudo apt-get install nautilus-actions-extra

nautilus -q

Sau khi cài đặt, lựa chọn kịch bản sẽ được tự động thêm vào trình đơn ngữ cảnh chuột phải và các tùy chọn liên quan xuất hiện khi bạn kích chuột phải vào một thư mục cụ thể hoặc kiểu tập tin.

Nautilus-Actions-Extra

Nếu bạn muốn gỡ bỏ hoặc bất kỳ tính năng có sẵn nào thì bạn chỉ cần sử dụng lệnh sau:

gksu nautilus-actions-config-tool

Bạn có thể báo cáo về lỗi tại liên kết Launchpad  ở dưới đây.

Nautilus Actions Extra

Theo WindowsClb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>