(+84) 463.28.7979

Người dùng Android cũng bị theo dõi


Trong khi dư luận xôn xao về việc iPhone theo dõi lịch trình người dùng thông qua định vị GPS, thì mọi người nên biết rằng các máy Android cũng thực hiện tương tự.

Dường như cậu robot xanh của Google cũng ghi lại dữ liệu người dùng và gửi nó cho Google. Các dữ liệu bao gồm vị trí qua GPS, các điểm truy cập Wi-Fi điều được ghi lại. Điểm khác nhau giữa Android với iPhone là người dùng có thể tùy chọn dữ liệu mà mình cho phép máy gửi về Google.

Trong quá trình thiết lập máy lần đầu, bạn có thể được thông báo hỏi về những dịch vụ theo dõi địa điểm.

Nếu bạn chọn mở thì dịch vụ theo dõi địa điểm sẽ hoạt động. Bạn không phải quá lo lắng, Google sẽ không tiết lộ dữ liệu này cho bất cứ ai. Họ chỉ được sử dụng nhằm mục đích thu thập thông tin để có thể đưa ra các chỉ dẩn gần khu vực bạn đang đến thôi. Ví dụ như nếu bạn tìm kiếm “pizza”, thì bạn sẽ không nhận được những kết quả nằm tận bên New York trong khi bạn đang ở Seattle.

Nếu bạn muốn huỷ chức năng này bạn có thể vào Menu Setting trong mục Location và bỏ chọn Google Location Services.

Theo PC World

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *