(+84) 463.28.7979

Người Việt đã có thể mua ứng dụng trên Android Market


Google thông báo thêm thêm 99 quốc gia có thể mua ứng dụng trên Android Market, trong đó có Việt Nam. Trước đó, người dùng Việt Nam chỉ có thể tải các phần mềm miễn phí trên Android Market.

Android Market

Nền tảng Android thêm 99 quốc gia có thể mua ứng dụng.

Tại hội nghị Google I/O, hôm qua hãng tìm kiếm số một thế giới thông báo, Android Market tăng trưởng mạnh mẽ trong những tháng gần đây. Hiện đã có trên 200.000 phần mềm, cho phải tải lên 300 thiết bị. Tổng cộng, đã có tới 4,5 tỉ lượt tải phần mềm từ Android Market. Google cũng đã cải tiến, cho phép dễ dàng tìm kiếm phần mềm hơn.

Google cho biết, các phần mềm từ Android market sẽ được chọn lọc, theo đó sẽ có thêm những phần như phần mềm mới, Editor’s Choice, tổng hợp các phần mềm cho nhân viên Google chọn lọc.

Dưới đây là danh sách 99 quốc gia có thể mua phần mềm từ Android Market.

Android Market

Theo Số Hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *