(+84) 463.28.7979

Ngành tư pháp chuyển sang văn bản điện tử


Bộ Tư pháp yêu cầu các đơn vị trong ngành sử dụng văn bản điện tử thay thế dần văn bản giấy.

tu-phap-dien-tu

Ngày 10/6/2009, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã ra chỉ thị (01/CT-BTP) về việc tăng cường ứng dụng CNTT trong ngành tư pháp giai đoạn 2009-2010.

Theo chỉ thị này, các cơ quan, đơn vị trong ngành phải xây dựng và công bố danh mục các văn bản và tài liệu được trao đổi chính thức bằng hình thức văn bản điện tử, hạn chế dần và tiến tới không sử dụng hình thức văn bản giấy trong phạm vi các đơn vị thuộc Bộ.

Chỉ thị cũng yêu cầu các cơ quan trong ngành tăng cường sử dụng văn bản điện tử thay thế cho các văn bản giấy trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; Từng bước chuyển sang làm việc dựa trên văn bản điện tử và môi trường mạng; Khai thác triệt để các ứng dụng của phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hộp thư điện tử được cấp, các phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ; Sử dụng mạng Internet để khai thác thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn.

Trong hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công, chỉ thị yêu cầu các đơn vị trong ngành tư pháp cung cấp, cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, đặc biệt là các thông tin về văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, hướng dẫn nghiệp vụ, hỏi đáp pháp luật, dự án đầu tư, đấu thầu mua sắm công. Phấn đấu đến hết năm 2010, 100% các thông tin chỉ đạo, điều hành của ngành tư pháp được đưa lên Cổng thông tin điện tử của Bộ, các dịch vụ hành chính công trực tuyến đều được cung cấp ở mức độ 2 và 3.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng tuyên bố chuyển tất cả các giấy mời họp trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ này qua thư điện tử email, thay cho giấy mời giấy như hiện nay.

Theo Ictnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *