(+84) 463.28.7979

Ngày An toàn thông tin tại Hà Nội


Hôm nay, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đã tổ chức Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2009 tại Hà Nội.

Security

Trong dịp này, VNISA đã công bố 10 sự kiện nổi bật về ATTT tại Việt Nam, dự báo xu hướng phát triển các hiểm họa từ năm 2009 đến 2012 và báo cáo kết quả điều tra nghiên cứu thực trạng ATTT tại Việt Nam từ cuối năm 2008 đến nay.

Khảo sát được thực hiện với gần 500 phiếu điều tra với đối tượng là các Sở TT&TT của 64 tỉnh, thành, trung tâm thông tin của các Bộ, ngành và tổ chức, doanh nghiệp có ứng dụng CNTT. Kết quả khảo sát phát hiện 35,57% đơn vị được hỏi không biết bị tấn công hay không, 34,11 đơn vị không bị tấn công, 19,24% biết bị tấn công nhưng không rõ số lần và chỉ 16,03% đơn vị bị tấn công được theo dõi đầy đủ.

Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm nay có chủ đề “Bảo vệ tài nguyên thông tin hôm nay vì ngày mai phát triển” nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội về an toàn thông tin. Trước đó, ngày 18/11, Ngày An toàn thông tin đã được tổ chức tại TP.HCM.
Theo Ictnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *