(+84) 463.28.7979

Nhận cảnh báo cho các email quan trọng trong Outlook


Outlook 2010 là ứng dụng email tốt nhất có sẵn cho Windows và có nhiều tính năng. Nhưng làm thế nào để bạn không bỏ bỏ lỡ một email quan trọng trong rác của bản tin email. Không nhiều hơn với phần mềm miễn phí này cho Outlook, Important Mail Alert. Tiện ích này sẽ cảnh báo bạn bất cứ khi nào bạn nhận được một email quan trọng để bạn sẽ không bỏ lỡ chúng. Bạn có thể cấu hình các quy tắc dựa và add-in sẽ dựa vào đó để quyết định xem email nào là quan trọng hay không. Bạn có thể thêm các từ hoặc cụm từ trong các quy tắc để xác định một email quan trọng.

email-alert-outlook

Ở đây, tôi đã thiết lập “Urgent” và “Important” là hai từ khóa để xác định các email quan trọng. Bây giờ bất cứ khi nào tôi nhận được một email với những từ này, tôi sẽ nhận được một thông báo trên máy tính để bàn lên đầu trang của tất cả các cửa sổ ứng dụng đang mở. Và nó sẽ tô vàng lên và như vậy bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ email quan trọng nào.

Important-Mail-Alert

Add-in tích hợp hoàn toàn vào hộp email trong Outlook và hiển thị các email quan trọng khi bạn nhận được. Bạn có thể mở các email trực tiếp từ cửa sổ add-in.

Important-Mail-Alert

Các chức năng của Add-in Important Mail Alert độc lập với Outlook các quy tắc tiêu chuẩn của bạn.Dù tiêu chuẩn quy định Outlook của bạn vào tin nhắn, bất cứ nơi nào họ di chuyển nó thì Important Mail Alert vẫn có thể lấy nó ra.

Add-in này hỗ trợ trên Outlook 2010 (32-bit và 64-bit), Outlook 2007, Outlook 2003

Download Important Email Alert [Add-in]

Theo Windowsclb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>