(+84) 463.28.7979

Những cái nhất về smartphone


Doanh số điện thoại thông minh ngày một lớn, sự phát triển của hệ điều hành, nền tảng xử lý hay khả năng như quay phim làm cho thị trường này sôi động hơn bao giờ hết.

Điện thoại thông minh ngày càng thay đổi về cấu hình.
Điện thoại thông minh ngày càng thay đổi về cấu hình.

Nếu như iPhone mở đầu cho một thời kỳ mới của thị trường di động thông minh, thì sự xuất hiện của Android và nhiều nền tảng mới đang đưa nền công nghiệp này phát triển theo nhiều hướng khác nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *