(+84) 463.28.7979

Những hình ảnh đầu tiên của Windows 7


Một số trang công nghệ vừa cho đăng tải những hình ảnh đầu tiên của Windows 7, hệ điều hành sắp tới của Microsoft. Theo đánh giá chung, bản Build 6780 của Windows 7 trông khá giống với Vista, và không có nhiều sự đột phá như mong đợi.

Những cải tiến mà Microsoft đã tiến hành trong Windows 7 đến giờ này mới chỉ áp dụng cho: Calculator (giao diện mới); Wordpad và Paint (giao diện ribbon); Start Menu (thiết kế lại); Libraries (được nhóm lại trong Windows Explorer bao gồm các phần: documents, music, pictures, videos, và downloads); tính năng mới cho phép tắt hiện thử các icon hệ thống; trình duyệt Internet Explorer 8 mới; và giao diện Windows Media Player chạy nhẹ hơn.

first-win-7-15
Start Menu: Hộp tìm kiếm và các nút shutdown/lock được thiết kế đẹp hơn. Thanh (panel) bên phải được thiết kế lại đơn giản hơn.

first-win-7-14
Các chương trình đã được cài đặt

first-win-7-13
Accessories

first-win-7-12
Ứng dụng máy tính

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *