(+84) 463.28.7979

Những mật khẩu thường dùng trên iPhone


Bạn dùng những mật khẩu số nào để khóa cái iPhone của mình? Vì nếu bạn không dùng thì khi mất hoặc bị trộm người khác có thể sử dụng như của riêng mình. Theo nghiên cứu mới nhất, nhiều người sở hữu iPhone có thể chọn các chùm số giống nhau với những lý do dễ đoán.

Daniel Amitay là người thực hiện nghiên cứu và là người thiết kế phần mềm Big Brother Camera Security, một tiện ích cho phép chụp ảnh người dùng truy cập vào iPhone bị trộm hoặc mất bằng chính webcam của nó. Nghiên cứu này sử dụng 204508 chùm mật khẩu số thu được.

Apple-password

Đứng đầu bảng, là “1234” với 8884 người chọn, cách xa vị trí thứ hai.

Đứng thứ hai, là “0000” lựa chọn của 5246 người.

Đứng thứ ba là “2580” của 4753 người. Lý do họ chọn vì 4 phím xếp hàng dọc trên bàn phím.

Thứ tư và năm là “1111”, “5555”.

“Hầu hết các mật khẩu theo các công thức dễ đoán, như là 4 số giống nhau, theo hàng dọc, lặp lại” Daniel Amitay nhận xét. “5683 là chùm số ưa thích thứ 6 với logic ẩn hơn, nhưng nó là con số đại diện cho LOVE (tình yêu), đại diện cho iloveyou, một mật khẩu rất dễ gặp trên Internet”

Nghiên cứu của Amitay cho thấy số 1 là số thường được dùng nhất ở đầu một chùm số. Trong số 204508 mẫu nói trên số 1 đứng đầu trong 57000 chùm.

Amitay kết luận “một tên trộm có thể thử 10 chùm số khác nhau trên iPhone của bạn mà không kích hoạt chế độ xóa dữ liệu. Với tỉ lệ thành công 15%, cứ 7 iPhone mất thì có 1 cái có thể bị truy cập hoàn toàn theo cách này.”

Mặc dù nghiên cứu này không phải chính thức của iPhone, con số  hơn 200.000 mẫu hết sức đáng chú ý. Bởi vì ai trong chúng ta sẽ dùng các mật mã khác nhau trên cùng một thiết bị? Nếu ta đã đặt mã cho iPhone thì xác suất rất lớn là ta cũng đặt mã đó cho các tiện ích bên trong.

Tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>