(+84) 463.28.7979

Những máy nào đã lên Android 4.0? (tháng 5/2012)


Trang Engadget vừa đăng tải một danh sách khá đầy đủ những máy Android đã được cập nhật lên Android 4.0, kèm theo đó là những máy sắp được cập nhật của từng hãng. Trong danh sách này chúng ta có các máy của HTC, Samsung, Sony, Motorola, LG và một số máy của hãng khác. Nếu máy bạn có trong danh sách đã lên 4.0 nhưng chưa thấy máy báo gì thì hãy kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa vì bản cập nhật đang được phát hành dần dần.

android 4.0

Android
Theo Engadget

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>