(+84) 463.28.7979

Những thiết bị chạy iOS 4.1 nào sẽ có Game Center?


Game Center có thể coi là một mạng xã hội cho các game thủ, nơi mà họ có thể kết nối bạn bè, trò chuyện và chơi game với nhau một cách dễ dàng. Thế nhưng không phải mọi thiết bị chạy iOS đều có tính năng này.

Khi Apple giới thiệu iOS 4.0, họ đã gạch iPhone 3G và iPod Touch Gen 2 ra khỏi danh sách các thiết bị tương thích với Game Center (không tính iPhone đời đầu). Nhưng khi phát hành iOS 4.1 và Game Center cũng chính thức xuất hiện thì Apple lại nghĩ khác, họ đã thay đổi quyết định của mình mà không rõ lý do. Theo đó, danh sách mới bao gồm cả iPod Touch Gen 2 bên cạnh iPod Touch Gen 3, iPod Touch Gen 4, iPhone 3GS và iPhone 4 nhưng thật tiếc là iPhone 3G vẫn bị Apple cho ra rìa. Thời điểm Apple chính thức phát hành iOS 4.1 là trong nay mai, như vậy, với quyết định cuối cùng của mình thì người dùng iPhone 3G có đôi chút thiệt thòi, mặc dù lỗi chạy chậm trên iOS 4.0 đã được giải quyết nhưng Game Center vẫn không xuất hiện.

Nguồn: Apple

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>