(+84) 463.28.7979

Nhiều quốc gia yêu cầu Google “tiết lộ” thông tin


Không chỉ những người quảng cáo thèm muốn dữ liệu của người dùng trực tuyến mà nhiều chính phủ trên thế giới cũng muốn có những dữ liệu này, theo hãng tìm kiếm Google.

Google

Google vừa tiết lộ hãng này thường xuyên nhận được các yêu cầu cung cấp thông tin về người dùng từ các cơ quan chính phủ trên toàn cầu cũng như yêu cầu kiểm duyệt các dịch vụ. David Drummond, Giám đốc pháp lý của Google cho biết, hiện có 40 chính phủ trên thế giới kiểm duyệt thông tin thông qua tường lửa và những rào cản kỹ thuật.

Theo Google, Brazil và Mỹ là hai quốc gia đưa ra yêu cầu cung cấp dữ liệu người dùng cá nhân nhiều nhất. Mỗi nước này đã ít nhất 3.000 lần yêu cầu cung cấp thông tin về người dùng dịch vụ chia sẻ video YouTube hay mạng xã hội Orkut.

Brazil và Đức đứng đầu trong danh sách các quốc gia yêu cầu gỡ bỏ thông tin trên những dịch vụ của Google. Brazil đã 150 lần yêu cầu Google xóa nội dung người dùng đăng tải trên mạng xã hội Orkut. Chính phủ Đức cũng đã nhiều lần yêu cầu Google xóa bỏ những nội dung liên quan đến chế độ phát xít hoặc nội dung phỉ báng.

Hiện có 25 trong số 100 quốc gia Google cung cấp dịch vụ đã chặn một trong số các dịch vụ của Google như dịch vụ viết blog Blogger, mạng chia sẻ video YouTube, mạng xã hội Orkut hay phần mềm văn phòng trực tuyến Google Docs.

Theo Ictnews/Computerworld

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>