(+84) 463.28.7979

Nhúng Fonts trong Microsoft Word và PowerPoint


Hiện có hàng ngàn phông chữ hấp dẫn và có sẵn trên web cho phép chúng ta tải về miễn phí (mã nguồn mở) và có thể được sử dụng trên máy tính của bạn. Ngoài ra còn có mã nguồn mở Google Fonts từ nơi bạn có thể tải về các phông chữ sử dụng trên desktop. Bạn có thể sử dụng các phông chữ trên tài liệu Word PowerPoint. Nhưng một trong những vấn đề chính trong việc sử dụng trong tài liệu và bài ​​thuyết trình là khi bạn chia sẻ các tài liệu, trình bày và khi họ được xem trên Windows mà không có những phông chữ, nó sẽ được tự động thay thế.

Vì vậy, trong trường hợp bạn đang sử dụng một font ưa thích trong tài liệu trình bày của bạn, bạn vẫn có thể chia sẻ chúng bằng cách nhúng các font này vào bên trong bài thuyết trình. Để nhúng một phông chữ vào bên trong một tài liệu Word hoặc PowerPoint bạn mở chương trình bạn cần vào sau đó chọn File-> Options.

Bây giờ, lựa chọn thẻ “Save” bên trong hộp thoại Option. Như hình phía dưới để bạn nhúng Font vào trong tài liệu hoặc bài thuyết trình.

Microsoft-Word-PowerPoint

Khi bạn nhúng phông chữ, bất kỳ người nào xem bài thuyết trình hay tài liệu sẽ có thể xem chúng ngay cả khi Font đó không được cài đặt trên máy tính. Bạn cũng có thể nhúng các ký tự của font được sử dụng trong bài thuyết trình để giảm kích thước tập tin và cũng có thể chọn không nhúng phông chữ hệ thống phổ biến.

Khi bạn nhúng phông chữ, xin vui lòng lưu ý rằng kích thước của tài liệu có thể được tăng lên dựa vào kích thước font chữ. Ngoài ra, chỉ kiểu phông chữ TrueType và OpenType được hỗ trợ cho việc nhúng.

Theo Tin công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>