(+84) 463.28.7979

Nhúng một chương trình chỉnh sửa ảnh vào trang web hoặc Blog


Chương trình chỉnh sửa ảnh trực tuyến cho một website hay blog được tích hợp nhanh các công cụ tuyệt vời như xoay ảnh, thay đổi kích thước, cắt và loại bỏ red-eye…Thật dễ dàng và đơn giản để nhúng chương trình này vào website cá nhân hoặc blog của bạn và sử dụng nó như một phần mềm trực tuyến,mà bạn không cần phải am hiểu về bất cứ ngôn ngữ lập trình nào.
Aviary là website sẽ cung cấp một tiện ích chỉnh sửa ảnh miễn phí tích hợp dễ dàng vào bất kỳ trang web nào bạn muốn.
Aviary tools

Để tạo ra một đoạn mã  sẽ nhúng trình chương trình này vào website, bạn nhấp vào nút vàng Get the Embed Code của trang Aviary .

Aviary tools

Ở phía trên của trang, nhập vào tên miền website bạn và địa chỉ email, sau đó nhấp vào Generate. Điều này tạo ra một API key duy nhất cho website .

Aviary tools

Ngay dưới API key mới được tạo ra, chọn tính năng mà bạn muốn chương trình biên tập ảnh của bạn sẽ có. Thông thường chúng ta sẽ chọn một số tính năng như rotate, red eye, brightness, contrast và text .Nếu bạn không thích thứ tự mà các công cụ xuất hiện mặc định thì bạn kéo và thả chúng vào nơi bạn muốn từ danh sách bên phải của menu này.

Aviary tools

Thiết đặt sự xuất hiện của widget khi khởi động.Bạn có thể chọn float hoặc lightbox.

Aviary tools

Tiếp theo, bạn phải khai báo các ID của các hình ảnh sẽ được chỉnh sửa, đây là những hình ảnh có thể chỉnh sửa được và nó có một thuộc tính id trên trang web của bạn. Nếu cho phép nhiều hình ảnh được chỉnh sửa, nhấp add another để thêm vào tên file ảnh đó.

Aviary tools

Bây giờ tất cả những gì còn lại là xem lại widget và copy/paste  mã. Click vào preview it để xem Widget của bạn hoạt động thế nào.

Aviary tools

Một khi đã hài lòng, bạn copy đoạn mã trong hộp bên dưới dán mã vào trang web của bạn bất cứ nơi nào bạn muốn các widget xuất hiện.

Aviary tools
One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *