(+84) 463.28.7979

Những yêu cầu của Windows Server 2012


Như tất cả các bạn đã biết, Windows Server 2012 là máy chủ thế hệ đầu tiên của hệ điều hành là trung tâm điện toán đám mây và ảo hóa tập trung. Microsoft đã tiến xa như thiết kế lại Active Directory Domain Services để cho phép triển khai nhanh chóng đến đám mây. Có những tính năng mới mẻ khác như bảng điều khiển quản lý Windows Server. Để có thể cài đặt và sử dụng Windows Server 2012 thì đây là những yêu cầu về phần cứng cho Windows Server 2012.

Yêu cầu phần cứng tối thiểu:

 • Bộ xử lý: 1,4 GHz bộ xử lý x64
 • RAM: 512MB
 • Đĩa cứng: 33GB
 • Vật lý hay ảo DVD Drive
 • Độ phân giải VGA Adapter
 • Truy cập Internet để kích hoạt license

Lưu ý rằng nếu bạn có kế hoạch để chạy Hyper-V, bạn cần bộ xử lý tương thích với công nghệ ảo hóa. Ngoài ra, chỉ có hệ điều hành khách x64 được hỗ trợ với SR-IOV và điều này đòi hỏi hỗ trợ phần cứng.

Yêu cầu về nâng cấp

 • Sau đây là path về nâng cấp lên Windows Server 2012
 • Windows Server 2008 Standard => Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise => Windows Server 2012 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard => Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise => Windows Server 2012 Enterprise

Tôi đã thử chạy Windows Server 2012 với những thông số kỹ thuật tối thiểu và nó chạy rất tốt! Thật là ấn tượng phải ko các bạn!!

Kin9c0bra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>