(+84) 463.28.7979

Nokia giới thiệu phần mềm Contact Share và Counter cho Windows Phone 7


Nokia vừa giới thiệu 2 phần mềm mới cho Windows Phone 7 là Counters và Contact Share. Đúng như tên gọi của nó, Counters sẽ đo tổng số phút gọi, tin nhắn và data sử dụng hàng tháng của bạn để cảnh báo khi vượt giới hạn mà chúng ta thiết lập sẵn. Windows Phone 8 cũng có tính năng này với tên gọi Datasense nhưng nó chỉ dừng lại ở data mà không áp dụng cho cuộc gọi và tin nhắn.

windows-phone-7

Bên cạnh Counters thì Nokia cũng có phần mềm Contact Share khắc phục điểm yếu không cho chia sẻ danh bạ của WP7. Khi cài phần mềm này vào bạn sẽ có thể chia sẻ danh bạ trên máy qua sms hay email thông qua file vCard. Hiện tại Contact Share và Counters đã có thể tải về trên Marketplace qua đường link ở dưới, Counters vẫn là beta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>