(+84) 463.28.7979

Norman Malware Cleaner 1.8.3 (2011.03.16)


Norman Malware Cleaner là một chương trình Norman có thể được sử dụng để phát hiện và loại bỏ cụ thể phần mềm độc hại (malware).

Lưu ý rằng nó không nên được sử dụng thay thế cho chạy bình thường chủ động bảo vệ chống virus, mà là một công cụ phản ứng để xử lý các hệ thống đã bị nhiễm bệnh.

Bằng cách tải về và chạy Norman Malware Cleaner sẽ sạch hệ thống bị lây nhiễm hoàn toàn:

– Giết chạy những quá trình infcted
– Loại bỏ sự lây nhiễm từ ổ đĩa (bao gồm các thành phần ActiveX và đối tượng hỗ trợ trình duyệt)
– Tiết lộ và gỡ bỏ rootkit
– Khôi phục lại giá trị đăng ký chính xác
– Loại bỏ các tham chiếu được tạo ra bởi phần mềm độc hại trong máy chủ file
– Loại bỏ các quy tắc tường lửa cửa sổ cho các chương trình độc hại

Chú ý:
Công cụ này sẽ không làm việc trong Windows Safe Mode. Hãy chạy Windows ở chế độ bình thường.

Free Download

External Mirror 1 [EXE]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *