(+84) 463.28.7979

Nuance mua lại công ty nhận diện giọng nói Vlingo


Nuance mới đây cho biết về kế hoạch sẽ mua lại công ty đang sở hữu công nghệ nhận diện giọng nói là Vlingo, vốn được thành lập vào năm 2006. Quyết định mua lại Vlingo được đưa ra sau khi Nuance nhận thấy một thị trường đầy tiềm năng với giá trị lên tới 5 tỉ USD, thị trường đang được nói tới ở đây không gì khác ngoài các sản phẩm nhận diện giọng nói hay chuyển giọng nói thành văn bản. Thêm vào đó, người quản lý cấp cao của Nuance là Mike Thompson cho biết rằng với sự thành công của [TAG]Apple Siri[/TAG] và Dragon Go! (phần mềm tương tự Siri của Nuance) thì người dùng các thiết bị di động đang muốn tích hợp khả năng điều khiển bằng giọng nói tương tác, giống thật nhất vào các sản phẩm, ứng dụng, dịch vụ mà họ sử dụng. Mua lại Vlingo sẽ giúp Nuance phát triển công nghệ của mình tốt hơn, chính Siri cũng đang sử dụng công nghệ nhận diện giọng nói do Nuance cung cấp và kết thúc quá trình kiện tụng pháp lý giữa hai bên trước đây. Vlingo được thành lập năm 2006 bởi John Nguyen từ MIT và Mike Phillips.

Vlingo

Nguồn: BGR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>