(+84) 463.28.7979

NVIDIA: các thiết bị sử dụng SoC Tegra 4i sẽ được giới thiệu vào quý 1 năm sau


NVIDIA mới đây cho biết rằng trong quý 1 năm sau, những thiết bị sử dụng SoC Tegra 4i sẽ được ra mắt và trễ nhất là đến quý 2 chúng sẽ có mặt trên thị trường. Đây con chip bốn nhân với cấu hình thấp hơn Tegra 4 nhưng được tích hợp kết nối 4G LTE/HSPA+ nên hứa hẹn mang lại khả năng tiết kiệm điện tốt hơn là giải pháp dùng chip LTE rời bên ngoài. Tegra 4i được giới thiệu từ đầu năm nay nhưng chúng ta không nghe nhiều thông tin về nói mãi cho đến ngày hôm nay. NVIDIA cũng đang tập trung đưa Tegra 4i đến nhiều thị trường khác nhau trên toàn thế giới chứ không chú trọng vào nước Mỹ vì tại đây có sự xuất hiện của những mạng CDMA không tương thích với con chip này.

original

Nguồn: SeekingAlpha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>