(+84) 463.28.7979

Opera 11.60 đã có thể tải về, cải thiện bộ máy HTML5


Opera đã chính thức đưa ra phiên bản 11.6 (tên mã Tunny) của trình duyệt cùng tên cho người dùng Mac, Windows và Linux. Thay đổi đáng chú ý trong lần cập nhật này là bộ máy (engine) HTML5 của Opera được cải thiện để tiêu thụ ít bộ nhớ RAM hơn và mở những trang có chế độ bảo mật nhanh hơn và bổ sung thêm một số lệnh mới. Ô địa chỉ của trình duyệt cũng được làm mới với tính năng gợi ý cho tìm kiếm, duyệt qua các trang web ưa thích. Một biểu tượng nhỏ hình ngôi sao cho phép người dùng thêm nhanh một trang vào Speed Dial (một tính năng truy cập nhanh vào web của Opera khi mới khởi động trình duyệt hoặc mở trang trắng) hoặc cho vào danh sách ưa thích (bookmark). Trình quản lí email tích hợp cũng được nâng cấp để có một giao diện gọn gàng, thân thiện hơn, hộp thoại tùy chọn mới, tính năng nhóm các email lại với nhau. Ngay bây giờ bạn đã có thể tải về tại liên kết nguồn. Nếu quan tâm, bạn có thể xem danh sách những thay đổi trong phiên bản Opera 11.6 cho từng hệ điều hành.

Opera-11.60


Opera 11.60 đã có thể tải về, cải thiện bộ máy HTML5
Giao diện trình duyệt mail mới, gọn gàng, dễ dùng hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>