(+84) 463.28.7979

Outlook.com chính thức hỗ trợ giao thức nhận email IMAP


Kể từ hôm nay, Outlook.com đã chính thức hỗ trợ giao thức nhận thư điện tử IMAP bên cạnh giao thức Exchange ActiveSync (EAS) như từ trước đến nay. IMAP sẽ giúp những ứng dụng và thiết bị không hỗ trợ EAS, ví dụ như ứng dụng Mail hoặc Thunderbird trên máy Mac, lấy được email từ máy chủ của Microsoft mà không gặp trở ngại. Theo lời Microsoft thì mặc dù IMAP “đã cũ” và hãng tin rằng EAS “tốt hơn” nhưng nhiều người vẫn cần đến giao thức này để dùng trên những “điện thoại phổ thông và một số trình quản lí email”. Trên Android, iOS, Windows Phone, Windows 8 thì email từ Outlook.com hiện đang được lấy thông qua EAS.

Microsoft_Outlook_com_IMAP

Cũng trong dịp này, Microsoft đã ra mắt tính năng OAuth dành cho Outlook.com. OAuth sẽ giúp các lập trình viên xây dựng ứng dụng và các dịch vụ có khả năng truy cập vào hộp thư của người dùng Outlook. Để làm ví dụ cho việc hỗ trợ IMAP và OAuth, Microsoft đã giới thiệu một số dịch vụ và app bên thứ ba như TripIt, Sift, Slice, motley*bunch, Unroll.me, OtherInbox, Context.IO. Nếu quan tâm, bạn có thể click vào những đường link nói trên để dùng thử.

Thông số chung để cấu hình IMAP của Outlook.com:

 • Incoming IMAP
  • Server: imap-mail.outlook.com
  • Server port: 993
  • Encryption: SSL
 • Outgoing SMTP
  • Server: smtp-mail.outlook.com
  • Server port: 587
  • Encryption: TLS

Người dùng Mac có thể xem thêm trang hỗ trợ của Microsoft.

Nguồn: Microsoft

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *