(+84) 463.28.7979

Pentax K-x thêm 4 màu sắc mới


Thêm nhiều màu sắc mới nhưng những đặc tính kỹ thuật của Pentax K-x vẫn được nhà sản xuất giữ nguyên.

Các model mới được Pentax giới thiệu với bốn màu sắc là hồng, xanh be, chocolate và vàng ôliu với mức giá 649,95 USD trên trang web của hãng.

Pentax K-x với màu hồng.
Màu xanh be.
Màu chocolate
… và vàng ô liu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *