(+84) 463.28.7979

Performance Monitoring phần 2


Trong bài trước, tôi đã giải thích vì sao việc giám sát hoạt động đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Bạn có thể xem chi tiết bài viết theo từng phần như ở phía dưới

>> Performance Monitoring phần 1

>> Performance Monitoring phần 3

>> Performance Monitoring phần 4

Tôi cũng chỉ cho các bạn một mẹo nhanh chóng để biết được tài nguyên hệ thống của bạn đang được sử dụng như thế nào. Trong bài này, tôi muốn tiếp tục thảo luận này bằng cách chỉ cho bạn mộ vài kĩ thuật để giám sát hoạt động của hệ thống của bạn. Một trong những mục tiêu chính yếu của tôi khi viết bài này là làm cho mọi việc được đơn giản. Có vô số bài viết trên mạng (gồm cả bài tôi đang viết) đã chỉ ra những phức tạp rối rắm khi dùng Performance Monitor. Tôi nghĩ mặc dù những bài viết thế này có cái lý của chúng, nhưng chúng có vẻ đang doạ rất nhiều quản trị viên không dám giám sát hoạt động của hệ thống. Mặc dù đúng là giám sát hoạt động có thể rất phức tạp nhưng không bắt buộc là cứ vậy mãi. Do đó, mục đích của tôi là giúp bạn hiểu cái gì đang diễn ra trong hệ thống của mình, để bạn có thể hiểu chúng dù cho mức độ kinh nghiệm của bạn là bao nhiêu.

Giám sát tài nguyên CPU

Trong bài trước, tôi đã chỉ cho các bạn cách dùng một màn hình quen thuộc để nhìn thấy một CPU làm việc ở mức độ nào, và xử lý nào tiêu tốn nhiều thời gian của CPU nhất. Mặc dù kĩ thuật này làm việc khá hiệu quả, nó vẫn có thể làm ta lạc lối.

Performance_Monitoring__2-1

Hình A: màn hình tổng quan có thể khá hiệu quả, nhưng có thể gây lẫn lộn

Một lý do khi tôi nói như vậy là vì biểu đồ thể hiện mức bình quân mà tài nguyên CPU tiêu tốn. Biết mức trung bình là một điều hữu ích, nhưng cũng quan trọng để nhớ rằng server mà tôi chụp hình này chứa 4 bộ xử lý. Một số bộ xử lý này có thể làm việc vất vả hơn một số khác. Nhìn nhanh vào biểu đồ tổng quát cũng chẳng thể thấy được các bộ xử lý của hệ thống đang được sử dụng thế nào.

Nếu bạn muốn có thể thông tin chi tiết hơn, click vào console của mục Performance Monitor. Khi bạn làm như vậy, bạn sẽ được dẫn đến một màn hình cho phép bạn thêm vào hay xoá đi các counter. Các counter là những thiết bị phản ứng với mỗi mặt đơn lẻ nào của tổng thể hoạt động cuả hệ thống. Một trong những việc làm việc giám sát hoạt động trở nên phức tạp là vì có hàng nghìn những counter khác nhau, và bạn phải hiểu cái nào là quan trong nhất cần giám sát trong tình huống nào,và cách nào để giải nghĩa những con số mà các counter này đưa ra.

Nếu bạn muốn xem mức độ làm việc của bộ xử lý đang làm việc, click vào biểu tượng thêm dấu hiệu để thêm một số giám sát hoạt động của các counter vào đồ thị. Nếu bạn mở Processor, bạn sẽ tìm thấy một counter tên là %Processor Time. Đây là counter cho bạn biết bộ xử lý đang làm việc bao nhiêu phần trăm công suất. Nếu bạn nhìn vào hình B, bạn sẽ nhìn thấy một mục cho biết tổng số của các bộ xử lý trong hệ thống, hay mỗi bộ xử lý riêng biệt. Bởi vì chúng ta muốn xem thật sự bộ xử lý nào đang làm việc, và mỗi phần của biểu đồ, rồi click OK.

Performance_Monitoring_2-2

Hình B The Performance Monitor cho biết mỗi instance riêng biệt cho mỗi counter.

Khi bạn quay trở lại màn hình chính của Performance Monitor, bạn sẽ nhìn thấy một counter riêng lẻ đã được thêm vào biểu đồ cho mỗi bộ xử lý riêng biệt, như hình C. Dòng kẻ đỏ biểu thị tổng số các bộ xử lý. Một điều mà bạn sẽ chú ý là mặc dù tôi thêm mỗi instance của mỗi bộ xử lý vào biểu đồ, vẫn hơi khó biết chuyện gì đang xảy ra, bởi vì utilization của bộ xử lý hiện tại quá thấp. Một cách để khắc phục vấn đề này là thay đổi mức độ của biểu đồ.

Performance_Monitoring_2-3

Hình C instance của mỗi bộ xử lý đã được vẽ vào biểu đồ

Để làm được điều này, chọn tất cả các counter của bạn, chuột phải vào chúng, chọn lệnh Scale Selected Counters từ menu phím tắt. Khi làm như vậy, bạn sẽ thấy dữ liệu trên biểu đồ trở nên dễ đọc hơn, như hình D.

Performance_Monitoring_2-4

Hình D: chia lại mức của counter làm chúng dễ đọc hơn.

Các bạn có còn nhớ khi tôi nói rằng tổng số utilization của bộ xử lý có thể gây lầm lẫn? Vâng, hãy nhìn vào hình phía trên. Bạn có thể nhìn thấy một số spike lớn trên các bộ xử lý của hệ thống, nhưng những spike này không được thể hiện trong utilization toàn bộ của CPU, bởi vì những bộ xử lý khác đang chạy ở chế độ nghỉ.

Kết luận

Trong bài này, tôi đã chỉ cho các bạn các dùng instace và scale. Trong bài tiếp, tôi sẽ chỉ cho các bạn các dùng một thứ mới mẻ ở Windows Server 2008 gọi là Data Collector Sets.

Nguyễn Như Cát Tường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *