(+84) 463.28.7979

Phương pháp ghi HDD mới có thể tăng mật độ của đĩa từ lên 5 lần


Những năm gần đây, sự giảm giá và gia tăng dung lượng của SSD đã làm tăng mức độ phổ biến của sản phẩm này.

bit-patterned_recording

Thế nhưng HDD, đối thủ của SSD, vẫn đang tiếp tục phát triển với phương pháp ghi mới cho phép tăng mật độ tín hiệu trên đĩa từ lên 5 lần, đạt mức dung lượng lưu trữ 10TB cho một ổ cứng.

Hai phương pháp mới được ứng dụng có tên bit-patterned recording (BPR) và thermally-assisted recording (TAR) có thể chứa dung lượng 1TB trên mỗi inch của đĩa từ. BPR tách riêng từng sector trên ổ với những đảo “lito” trong khi phương pháp TAR dựa vào việc tăng hoặc giảm nhiệt độ để bảo toàn dữ liệu trong các sector lân cận. Khi kết hợp hai phương pháp này, mỗi sector sẽ có bán kính 15nm và HDD sẽ đạt tốc độ ghi là 250Mb/s. Người dùng sẽ có thêm rất nhiều không gian lưu trữ nhưng về mặt tốc độ thì vẫn như hiện tại.

Theo TT/Engadget

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *