(+84) 463.28.7979

Phần mềm quản lý Data Center mới của IBM


IBM ngày hôm nay chính thức giới thiệu phần mềm mới VMControl quản lý Trung tâm Dữ liệu, vừa giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí, vừa rút ngắn được thời gian triển khai ứng dụng mới.

IBM-system-director

Sản phẩm VMControl mới của IBM dành cho các doanh nghiệp, kết hợp với phần mềm IBM Tivoli, lần đầu tiên mang lại một đầu mối quản lý duy nhất đối với nhiều kiểu hệ thống và công nghệ ảo hóa CNTT. VMControl mới hỗ trợ UNIX/Linux, máy chủ mainframe, x86 cũng như các hệ thống và mạng lưu trữ.

VMControl cho phép quản lý các tổ hợp của những máy chủ vật lý và máy chủ ảo của IBM như một thực thể thống nhất. Khuynh hướng (tập trung hóa hệ thống) này nâng cao lợi ích của ảo hóa thông qua việc hỗ trợ các trung tâm dữ liệu doanh nghiệp, đơn giản hóa các chức năng quản lý phức tạp cũng như phân cấp ưu tiên việc sử dụng những tài nguyên quan trọng, bao gồm các tài nguyên tính toán, bộ nhớ và lưu trữ.

VMControl cũng giúp tăng tốc triển khai các mô hình cung cấp CNTT mới, như điện toán đám mây, cho phép thông tin và các tài nguyên xử lý có thể được khai thác từ xa.

Cũng trong ngày hôm nay, IBM đã công bố một phiên bản mới của phần mềm quản lý Tivoli Provisioning Manager, đẩy nhanh mức độ tự động hóa cho các tác vụ thủ công trong việc cung cấp và định cấu hình các máy chủ, hệ điều hành, phần mềm trung gian, các ứng dụng phần mềm, các thiết bị lưu trữ và mạng.

Theo Ictnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>