(+84) 463.28.7979

Phát hiện và tránh xung đột địa chỉ IP trong mạng


Xung đột địa chỉ IP trong mạng là một trong những vấn đề khá thông thường của DHCP. Trong một mạng thì không thể có hai máy tính có cùng địa chỉ IP được. Nếu trong mạng có hai máy tính có cùng địa chỉ IP thì sẽ có một trong hai hoặc cả hai sẽ bị ngắt kết nối trong mạng.

Để tránh việc xung đột xảy ra, bạn có thể dò tìm và phát hiện xung đột bằng cách làm theo các bước sau:

1.      Trong bảng điều khiển của DHCP server, bạn mở rộng node của server bạn muốn dò tìm. Click chuột phải vào IPv4 và sau đó chọn Properties.

2.      Trong thẻ Advanced thiết lập Conflict Detection Attempts với giá trị là 0. Giá trị này là thời gian của DHCP server kiểm tra địa chỉ IP trước khi cung cấp cho client. DHCP Server sẽ kiểm tra địa chỉ IP bằng cách gửi lệnh Ping tới toàn bộ mạng.

Ví dụ: Một địa chỉ IPv4 unicast là một địa chỉ IP theo tiêu chuẩn của class A, B, C. Khi một DHCP client yêu cầu thuê một địa chỉ IP tới một máy chủ DHCP thì máy chủ DHCP sẽ kiểm tra địa chỉ IP sẵn có và gán cho client với một hợp đồng cho thuê. Theo mặc định, máy chủ chỉ kiểm tra danh sách các hợp đồng cho thuê hiện có để xác định một địa chỉ IP có sẵn. Nó sẽ không thực sự truy vấn mạng để xem liệu địa chỉ đó đã sử dụng hay chưa.

Để thiết lập cho máy chủ DHCP tự động dò tìm xung đột thì bạn chỉ cần thay đổi giá trị này lơn hơn 0.

Enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *