(+84) 463.28.7979

Phiên bản 6.2.1 chống Root ở Kindle Fire


Phiên bản cập nhật phần mềm mới này hoàn toàn được cài đặt tự động khi người dùng kết nối Wi-Fi, đây cũng là một tính năng gây trở ngại cho người dùng thiết bị này và cũng là phương pháp phòng chống việc Root tại các phiên bản phần mềm để có thể truy cập vào  Android Market.

Được biết tại phiên bản cập nhật mới này, nhà sản xuất đã khóa chức năng SuperOneClick mà người dùng có thể Root từ đây. Thêm vào đó các tính năng gở bỏ ứng dụng, chỉnh sửa nội dung tại màn hình chủ, tăng khả năng sử dụng cảm ứng  mượt mà hơn và một tùy chọn mới cũng xuất hiện cho phép thiết lập mật khẩu để kích hoạt tính năng Wi-Fi cũng được cập nhật ở đây.

Ngoài ra trình duyệt Silk cũng được tối ưu hóa, tăng tốc khi sử dụng thông qua máy chủ của hãng và có thể sắp tới Amazon sẽ tung ra phiên bản Kindle Fire 10 inch trong năm tới.

rootkindle

Quá trình root Kindle Fire khá dễ dàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>