(+84) 463.28.7979

Phiên bản RTM của Windows 8 Enterprise bị rò rỉ


Chỉ một ngày sau khi Microsoft xác nhận đã hoàn tất quá trình phát triển Windows 8, một phiên bản dành cho doanh nghiệp của hệ điều hành mới này đã bị rò rỉ trên mạng Internet. Theo kế hoạch, các khách hàng doanh nghiệp tham gia chương trình Microsoft Software Assurance sẽ bắt đầu được tải bản Windows 8 Enterprise từ ngày 16/8 (15/8 đối với các khách hàng có tài khoản MSDN hay Technet). Phiên bản Windows 8 bị rò rỉ được gắn mã N và nó không được cài sẵn phần mềm Windows Media Player. Đây là kết quả từ một phán quyết của Ủy ban Châu Âu đưa ra hồi năm 2004, trong đó yêu cầu Microsoft phải phát triển thêm một phiên bản Windows không có Windows Media Player. Microsoft không đưa ra bình luận gì về vụ việc rò rỉ bản Windows 8 Enterprise.

Windows-8-RTM

Nguồn: The Verge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *