(+84) 463.28.7979

Photoshop CS6 và Lightroom 4 sẽ hỗ trợ màn hình Retina, HiDPI trong những tháng tới


Khi MacBook Pro Retina được giới thiệu, đại diện Apple có nhắc tới khả năng phần mềm thiết kế, chỉnh sửa ảnh Photoshop sẽ được nâng cấp để hỗ trợ độ phân giải cao và hôm nay Adobe đã xác nhận điều này với những thông tin chi tiết hơn. Thông tin chính thức từ Adobe xác nhận những sản phẩm chính của hãng sẽ được nâng cấp hỗ trợ màn hình Retina cũng như chế độ HiDPI trong những tháng tới. Không chỉ Photoshop CS6 mà một số phần mềm thiết kế quan trọng khác cũng sẽ được nâng cấp giúp trải nghiệm công việc trên máy tính màn hình Retina của Apple tốt hơn nhưLightroom 4, Dreamweaver, Edge Animate, Illustrator, Photoshop Touch, Prelude, Adobe Premier Pro và SpeedGrade. Đáng tiếc trong lộ trình này không có chương trình Photoshop Elements.

photoshop-cs6-macbook-pro-retina-display

Nguồn: Adobe
Hình ảnh: Extreme Tech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>