(+84) 463.28.7979

Quản lý băng thông bằng ISA server 2004


Có lẽ đối với nhiều quản trị mạng ta không còn xa lạ gì đối với ISA. Có nhiều người rất chuộng ISA về chức năng tường lửa vượt trội của nó. Microsoft đã đưa ra tới nay là 3 bản ISA: ISA 2000, 2004 và 2006.

Nhiều người yêu thích ISA do tính năng bảo vệ hệ thống mạnh mẽ cùng cơ chế quản lý linh hoạt. ISA Server luôn có 2 bản Standard và Enterprise phục vụ cho những môi trường khác nhau.

Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ không đi sâu vào phần tường lửa mà sẽ tận dụng tường lửa đó để có thể chia sẻ băng thông cho các máy trạm. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng phiên bản ISA Server 2004 Standard vì thực tế ISA Server 2006 có thêm 1 số chức năng mới nhưng điều đó không cần thiết cho công việc chúng ta trong phạm vi bài viết này.

ISA Server Standard đáp ứng nhu cầu bảo vệ và chia sẻ băng thông cho các công ty có quy mô trung bình. Chúng ta có thể xây dựng firewall để kiểm soát các luồng dữ liệu vào và ra hệ thống trong mạng nội bộ của công ty, kiểm soát ngăn chặn những nội dung trang web không thích hợp và kiểm soát không cho nhân viên sử dụng những việc riêng khi đang làm việc và rất nhiều việc khác.

Nhu cầu của bạn hiện tại là muốn giới hạn băng thông (Bandwidth) hay dung lượng truy cập của máy khách (MB) của nhân viên, group hay bạn có thể quản lý theo IP. Ví dụ: bạn muốn hạn chế dung lượng của phòng kĩ thuật tối đa là 100KB/s, của sếp là 200KB/s… Hoặc bạn mở cửa hàng Internet và muốn giới hạn mỗi máy chỉ sử dụng tối đa băng thông là bao nhiêu để không ảnh hưởng đến các máy khác. Trong trường hợp này giới hạn băng thông rất tiện dụng.

Thực tế, hiện cũng có 1 số phần mềm đi kèm với ISA hỗ trợ công việc giới hạn băng thông, bạn có thể chọn Tquota hoặc Bandwidth Splitter. Ở đây, chúng ta chọn Splitter vì Splitter cho phép dùng free đến 10 user/IP.

Bạn có thể download Tquota ở đây:

http://www.digirain.com/download/tquota/TQuotaTrial.exe

và Bandwidth Splitter ở đây: (có 1 bản dùng cho ISA Server 2000 và 1 bản dùng cho ISA 2004/2006). Bản mới nhất tính đến hiện tại là phiên bản 1.23:

Bandwidth Splitter cho ISA 2000: http://www.bsplitter.com/download/bsplitter.zip
Bandwidth Splitter cho ISA 2004/2006: http://www.bsplitter.com/download/bsplitter2004.zip

Bạn download Bandwidth Splitter về, giải nén và cài đặt:

isa-bandwith-1

Sau khi cài đặt xong, mở ISA Server ra chúng ta sẽ có thêm 1 cột chức năng mới:

isa-bandwith-2

Để giới hạn băng thông, chúng ta tạo 1 Rule mới trong Shaping Rules: Chuột phải vào Shaping Rules chọn New – Rule…:

isa-bandwith-3
Tiếp theo cửa sổ hiện ra chúng ta sẽ đặt tên cho Rules:

isa-bandwith-4

Ở cửa sổ Apply To bạn có thể chọn quản lý theo User (nếu muốn quản lý theo User, bạn phải tạo 1 nhóm User trước trong phần Toolbox trong ISA. Nhóm User này có thể là User thuộc domain, hoặc User ở ngay máy của bạn), ở đây để dễ dàng, chúng ta sẽ quản lý theo địa chỉ IP vì vậy, bạn hãy chọn IP address sets specified below và Add vùng mạng hay địa chỉ bạn cần quản lý vào, ở đây tôi dùng quản lý mạng nội bộ Internal (có vùng IP thuộc mạng nội bộ bạn muốn quản lý) và bấm Next

isa-bandwith-5

Trong cửa sổ Destinations, chúng ta chọn Add. Ở đây tôi chọn là External , bấm Close và Next

isa-bandwith-6

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *