(+84) 463.28.7979

Quản lý các vai trò server trong Windows 2008 Server Core


Cài đặt Server Core cung cấp ít các môi trường của các vai trò server đặc trưng, nó hạn chế việc yêu cầu duy trì, quản lý và tiếp xúc bề mặt giao diện đồ hoạ của server.

Tin liên quan

>> Tìm hiểu Windows Server 2008 Core

>> Cài đặt Windows Server 2008 Core

>> Quản lý các vai trò server trong Windows 2008 Server Core

server-core

Trong Windows server 2008, Server core không bao gồm giao diện đồ hoạ(GUI). Do vậy, để có thể cấu hình được server bạn có thể cấu hình tại local hoặc Remote bằng cách sử dụng Terminal server. Phần thứ ba là có thể quản lý server qua Microsoft Management Console(MMC) hoặc công cụ dòng lệnh hỗ trợ từ xa.

Danh sách sau đây là một vài dòng lênh rất hữu ích cho phép bạn có thể quản lý Server core tại Local hoặc Remote. Bạn có thể sử dụng nó như là một sự tham khảo, nhưng bạn nên đọc đầy đủ trợ giúp của hướng dẫn.

Liệt kê các vai trò và tính năng có sẵn của Server Core

Để liệt kê các vai trò có sẵn, bạn mở cửa sổ dòng lệnh và gõ lệnh sau:
Oclist.

Đây là dòng lệnh lieetjkee các vai trò của server và các tính năng tuỳ chọn có sẵn sử dụng với ocsetup.exe. Nó ngoài ra còn liệt kê vai trò và các tính năng tuỳ chọn hiện đã được cài đặt.

Cài đặt vai trò Active directory service

Để cài đặt Active Directory Domain Service bạn gõ dòng lệnh sau:

Dcpromo /unattend:<unattendfile>

Unattendfile là file được cấu hình các tuỳ chọn sẽ yêu cầu nhập vào khi các bạn chạy.

Đây là dòng lệnh để cài đặt Active Directory Domain Services và thăng server lên vai trò của Domain controller và các thiết lập của nó đã được thiết lập sẽ trong file Unattend(bạn đã nhập thủ công).

Chý ý: Dcpromo.exe ngoài ra còn có thể sử dụng để hạ chức năng của server từ Domain Controller xuống.

Cài đặt vai trò Active Directory Lightweight Directory Service.

Để cài đặt AD LDS bạn sử dụng lệnh sau:

Start /w ocsetup DirectoryServices-ADAM-ServerCore

Chú ý: Sử dụng thông số /w để cho dòng lệnh sẽ báo cho bạn biết quá trình cài đặt đã hoàn thành và ngược lại. Và bạn cũng có thể sử dụng nó để xoá bỏ chức năng AD LDS của server.

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *