(+84) 463.28.7979

Quản lý Outlook 2007 thông qua Group Policy (P 3)


• Hiệu chỉnh hồ sơ cá nhân tự động

Các bạn có thể xem chi tiết từng phần như ở phía dưới:

>> Quản lý Outlook 2007 thông qua Group Policies (P 1)

>> Quản lý Outlook 2007 thông qua Group Policies (P 2)

Với Outlook 2007, Exchange Server 2007 đã cải tiến mạnh mẽ trải niệm người dùng trong việc tạo hồ sơ cá nhân sử dụng đặc tính Autodiscover (tự khám phá). Khi một công ty đã được cấp chứng nhận và sử dụng các dịch vụ mạng hợp lý, một người dùng mới sẽ chỉ phải click chuột vào biểu tượng Outlook2007, và thông tin cá nhân của người đó sẽ được tự động điền sẵn. Tất cả những gì người dùng phải thực hiện chỉ là click chuột vào Next và Finish để có thể bắt đầu sử dụng Outlook. Quá trình này được minh họa trong hình 1 và 2 dưới đây:

Manage_Outlook_2007_P3_1

Hình 1

Manage_Outlook_2007_P3_2

Hình 2

Nhưng thậm chí bạn còn có thể cải tiến thêm nữa: thay vì click chuột vào biểu tượng Outlook, Next và rồi Finish, bạn có thể chỉ cần click chuột vào biểu tượng Outlook và sử dụng nó ngay lập tức được. Thật tiện lợi phải không! Sử dụng Group Policy, bạn có thể tiến hành như sau:

1. Mở Microsoft Office Outlook 2007

2. Mở Tool | Account Settings

3. Click chọn Exchange

4. Nhắp đúp chuột vào mục Automatically configure profile based on Active Directory Primary SMTP Address

5. Có 3 lựa chọn là Not Configured, Enabled và Disabled. Hãy chọn Enabled như ở hình 3

Manage_Outlook_2007_P3_3

Hình 3

Bây giờ, trên một máy trạm của người dùng đã bị áp dụng Group Policy, chúng ta có thể đăng nhập vào với tư cách là một người dùng mới, đảm bảo là người dùng đó đã có hòm thư được kích hoạt trên Server Exchange. Chỉ cần click chuột vào biểu tượng Outlook 2007 là về cơ bản mọi thứ đã sẵn sàng. Người dùng mới này có thể sử dụng hòm thư của mình mà không bị đòi hỏi bất cứ yêu cầu đặc biệt nào.
Mặc định thì Outlook sẽ chứng thực nếu Windows Desktop Search phiên bản 3.0 (hoặc mới hơn) đã được cài đặt. Nếu chưa thì nó sẽ tự động hiển thị. Nếu công ty của bạn chưa có ý định cài phần mềm này (hoặc ít nhất là để tránh cho người dùng không phải quyết định gì khi lần đầu chạy Outlook) thì bạn có thể tận dụng Group Policy. Cách làm như sau:

1. Mở Microsoft Office Outlook 2007

2. Mở Tools | Options

3. Mở Preferences

4. Click chọn Search Options

5. Nhắp đúp chuột vào mục Prevent installation prompts when Windows Desktop Search component is not present và chọn Enabled.

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *