(+84) 463.28.7979

Quảng cáo iPhone 4 tại Trung Quốc


Nhà mạng China Unicom và Apple vừa giới thiệu ba đoạn video quảng cáo iPhone 4 nhấn mạnh vào tính năng FaceTime.
> iPhone 4 ‘cháy hàng’ ở Trung Quốc

Cả ba đoạn video đều đề có ý tưởng thú vị từ hình ảnh ông dạy cháu viết thư pháp, đến tình cảm cha con trong lễ sinh nhật. Đoạn video cuối cùng miêu tả hình ảnh những ngôn ngữ bằng tay qua iPhone 4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *