(+84) 463.28.7979

Quá trình Windows Mobile lột xác để trở thành Windows Phone với giao diện Tile


Trước khi có được một giao diện Modern như chúng ta đang được thấy trên Windows, Windows Phone và Xbox, Microsoft đã nghiên cứu khá nhiều ý tưởng trong đợt di chuyển từ Windows Mobile sang Windows Phone. Một trong những nguyên mẫu đầu tiên lấy ý tưởng từ phần mềm Windows Media Center với giao diện màu xanh cũng như các hiệu ứng đổ bóng đặc trưng. Hãng cũng có một nguyên mẫu sử dụng nhiều icon tròn đặt ngoài màn hình chủ để giúp người dùng tương tác với app. Sau đó hãng bắt đầu chuyển sang giao diện phẳng gần giống máy Zune nhưng vẫn chưa hình thành nên các ô vuông với màu sắc tách biệt. Về sau này hãng mới thêm vào nhiều Live Tile với khả năng cá nhân hóa, đồng thời áp dụng nó cho toàn bộ hệ hành di động của mình. Đoạn video sẽ mô tả lại quá trình Windows Mobile lột xác thành Windows Phone. Mời các bạn cùng xem.

Windows_Phone_Metro_design

Nguồn: Microsoft

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>