(+84) 463.28.7979

Quản lý dịch vụ Windows trong Windows 8


Windows Service là bao gồm nhiều dịch vụ chạy nền trong Windows. Hầu hết các dịch vụ Windows đều chạy khi bắt đầu khởi động hệ thống. Mục đích chính của các dịch vụ là cho phép chúng chạy ở chế độ nền và tiếp tục thực hiện một nhiệm vụ cụ thể hoặc đưa ra một hành động khi cần thiết.

Có hai nhóm dịch vụ chính. Nhóm đầu tiên của dịch vụ bao gồm các dịch vụ mặc định của Microsoft, trong khi nhóm thứ hai bao gồm các dịch vụ được tạo ra bởi phần mềm của bên thứ ba khi chúng ta cài đặt trên Windows.

Truy cập và quản lý dịch vụ

Windows cung cấp một số cách để truy cập và quản lý các dịch vụ cài đặt trên máy tính.

1. Task Manager

Cách dễ nhất để tìm hiểu về các dịch vụ đang chạy trong Windows 8 là thông qua Task Manager. Mở Task Manager và chọn thẻ “Services“. Bạn sẽ thấy tất cả các dịch vụ trong máy tính của bạn.

Windows-8-Services

2. Services Management Console

Nếu bạn cần thêm thông tin về các dịch vụ, bạn có thể mở Services management bằng cách “Run -> services.msc. Và bạn có thể xem và quản lý tất cả các dịch vụ hiện có trên Windows.

Windows-8-Services

Ưu điểm của việc quản lý dịch vụ thông qua giao diện quản lý là bạn sẽ có được những mô tả của mỗi dịch vụ và nó giúp bạn dễ dàng quyết định làm gì với dịch vụ.

Để quản lý bất kỳ dịch vụ nào bạn có thể Start, Stop, pause dịch vụ đó bằng cách nhấn đúp vào dịch vụ bạn muốn thực hiện và cửa sổ thuộc tính của dịch vụ đó sẽ hiện ra cho bạn quản lý.

Windows-8-Services

Kết luận

Có rất nhiều cách để tối ưu hóa máy tính của bạn và vô hiệu hóa các dịch vụ không sử dụng là một trong những cách dễ nhất để cải thiện hiệu suất của nó. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về dịch vụ Windows, xin vui lòng cho chúng tôi biết trong các ý kiến​​ của bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>