(+84) 463.28.7979

Quảng cáo iPhone 5s: You’re more powerful than you think


Apple vừa tung đoạn video quảng cáo cho iPhone 5s. Đoạn quảng cáo có nội dung tạm dịch là: “với sức mạnh của iPhone 5s, bạn mạnh hơn bạn nghĩ”( nguyên văn With the power of iPhone 5s, you’re more powerful than you think). Đoạn video nói về các ứng dụng được phát triển cho iPhone và làm cho nó có thêm nhiều chức năng. Apple là hãng tiên phong trong việc mang chợ ứng dụng đến cho thiết bị di động. 


Anh em có thể xem qua các app trong phim tại đây: http://www.apple.com/iphone-5s/powerful/?cid=www-us-yt-iph-ad-dre
Bài hát trong phim là bài When I Grow Up” của Jennifer O’Connor. Bài hát này đang được bán trên iTunes giá 0.99usd: https://itunes.apple.com/us/album/when-i-grow-up-single/id903877861

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *