(+84) 463.28.7979

Quý II 2012 tại Mỹ: Thị phần Android dẫn đầu dù giảm 1,9 triệu chiếc so với Quý II 2011


Thống kê từ Strategy Analytics cho biết trong quý II 2012 tại Mỹ: thị phần Android smartphone vẫn giữ vững ngôi đầu mặc dù lượng điện thoại bán ra đã giảm từ 15,3 triệu (Quý II 2011) xuống chỉ còn 13,4 triệu chiếc. Trong khi đó Apple iOS tăng 2 triệu chiếc so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 7,9 triệu smartphone và dự kiến sẽ tiếp tục tăng nhanh khi họ ra mắt sản phẩm iPhone mới vào cuối năm nay. Điện thoại BlackBerry của RIM có dấu hiệu giảm mạnh khi chỉ bán được 1,6 triệu smartphone, giảm 1,1 triệu chiếc so với Quý II 2011. Báo cáo còn cho biết tổng số smartphone đã bán ra tại Mỹ trong Quý II 2012 là 23,8 triệu chiếc – giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

ANDROID

Top 3 hệ điều hành smartphone tại Mỹ, số lượng bán ra và thị phần trong quý II 2012
(đơn vị: triệu chiếc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>