(+84) 463.28.7979

Remote Desktop là gì?


Remote Desktop Connection là một công nghệ cho phép bạn ngồi ở một máy tính (đôi khi được gọi là máy tính của client) và kết nối với một máy tính từ xa (đôi khi được gọi là máy chủ) ở một vị trí khác nhau. Ví dụ, bạn có thể kết nối với máy tính làm việc của bạn từ máy tính ở nhà và bạn sẽ có quyền truy cập vào tất cả các chương trình, các tập tin của bạn và tài nguyên mạng như thể bạn đang ở phía trước máy tính của bạn tại nơi làm việc. 

Enable-Remote-Desktop

Bạn không thể sử dụng Remote Desktop Connection để kết nối từ xa các máy tính chạy các phiên bản sau của Windows Vista:

  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic N
  • Windows Vista Home Premium

Tuy nhiên, với bất kỳ ấn bản nào của Windows Vista bạn có thể được chạy Remote Desktop Client tới Remote Desktop Server.
Bạn không thể sử dụng Remote Desktop Connection để kết nối với máy tính từ xa là Windows XP.

Theo Windowsclb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>