(+84) 463.28.7979

Retina, Nova và Super AMOLED 'đọ súng'


So sánh màn hình Retina của iPhone 4, Super AMOLED trên Galaxy S và màn hình Nova của LG Optimus Black.

Nếu như năm ngoái, Apple tự hào giới thiệu iPhone 4 với màn hình Retina IPS độ nét cao, thì Samsung có Super AMOLED hiển thị hình ảnh rực rỡ. Đầu năm nay, LG tiếp lửa vào cuộc đua hiển thị trên smartphone khi giới thiệu Nova.

Dưới đây là những hình ảnh so sánh ba màn hình này ở các điều kiện hiển thị khác nhau (bấm vào hình xem ảnh lớn).

Hiển thị trong ánh sáng tốt, ở 4 góc nhìn, có thể thấy màn hình của LG cho màu đen tốt, sáng, Retina khá nét, trong khi Super AMOLED hiển thị đẹp. Ảnh dưới đây hiển thị theo thứ tự từ trái qua phải gồm iPhone 4, Optimus Black và Galaxy S.

Ở điều kiện sáng ánh trong nhà.


Trong góc nhìn ở điều kiện ánh sáng tốt hơn.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *