(+84) 463.28.7979

RIM cập nhật Playbook OS thêm hỗ trợ Android


Các ứng dụng Android có thể được trải nghiệm ngay trên Playbook với BlackBerry Playbook OS bản dùng thử v2.1.0.560 vừa phát hành.

Playbook-OS

RIM vừa phát hành bản thử nghiệm nền tảng mới trên Playbook.

Theo Crackberry, RIM vừa trang bị thêm cho PlayBook một số tính năng mới của Android. Phiên bản mới tương thích tốt hơn với các ứng dụng Android.

Những cập nhật mới thêm hỗ trợ HTML5, hỗ trợ Email, Calendar (lịch làm việc) và Contacts (danh bạ), lưu trữ ảnh chụp bằng định dạng PNG… Mỗi ứng dụng Android sẽ được mở bằng một cửa sổ riêng, cho phép người dùng trải nghiệm và chuyển tiếp qua lại giữa các ứng dụng khác nhau….

Tuy nhiên, hiện bản thử nghiệm chỉ dành riêng cho các nhà phát triển Blackberry chứ chưa phải phiên bản cho người dùng cuối. Nếu đã cài đặt PlayBook OS 2.1, bạn sẽ không thể khôi phục dữ liệu về phiên bản 2.0.x. cũ. Các ứng dụng tải về từ App World khi chạy BlackBerry PlayBook OS 2.1có thể không làm việc với các phiên bản khác của hệ điều PlayBook OS, và không phải tất cả các ứng dụng trên OS 2.0.x sẽ tương thích với hệ điều hành mới.

Có thể đăng ký dùng thử nền tảng mới cho thiết bị tại đây.

Theo Số Hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>