(+84) 463.28.7979

RIM cắt giảm 2000 nhân công, thay đổi lãnh đạo cấp cao


Trong một nỗ lực nhằm cải tổ bộ máy và “tối ưu tài chính”, RIM hôm nay cho biết sẽ thay đổi một số vị trí trong ban điều hành công ty cùng với việc cắt giảm 11% tổng số nhân lực của mình. Cụ thể, sẽ có 2000 nhân công phải rời khỏi công ty để tìm cho mình một công việc khác. RIM cũng cho biết những người nào buộc phải nghỉ việc sẽ được hãng thông báo trong tuần này, số nhân công này chủ yếu nằm ở Bắc Mỹ và một vài quốc gia khác.

Rim

Ngoài ra, một số vị trí cấp cao khác sẽ được thay đổi. Giám đốc điều hành (COO) phụ trách kỹ thuật sản phẩm cũ là Thorsten Heins sẽ giữ vị trí mới là giám đốc điều hành mảng sản phẩm và bán hàng, thay cho Dan Morrison về nghỉ hưu. Patrick Spence sẽ giữ vị trí giám đốc quản lý phụ trách bán hàng toàn cầu và marketing trong khu vực.

Nguồn: TT/TechCrunch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>