(+84) 463.28.7979

RIM có thể đang xem xét kiếm tiền từ bằng sáng chế


Reuters mới đây tiết lộ RIM đang xem xét khả năng thuê các công ty luật để tư vấn bán các tài sản, thành lập liên doanh, cấp phép bằng sáng chế trong kế hoạch nhằm tái cấu trúc công ty. Trong số các khả năng nói trên còn có thể có một nguyên nhân khác mà RIM thuê các công ty chuyên về mặt pháp lý này đó là kiếm tiền từ việc sở hữu các bằng sáng chế, hay nói cách khác là đi kiện các công ty khác vi phạm. Các công ty luật được RIM thuê gồm Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP sẽ tìm ra các khả năng đem lại lợi nhuận cho hãng trong khoảng thời gian ngắn hạn và dài hạn. Hiện nay cuộc chiến pháp lý đem lại rất nhiều niềm vui, sự cay đắng cho các công ty và nếu may mắn thì RIM sẽ giống như Microsoft bây giờ. Họ kiếm được rất nhiều tiền từ các công ty sản xuất điện thoại Android vì vi phạm bằng sáng chế của Microsoft. Nếu như thông tin RIM thuê các công ty luật để tư vấn làm điều này là chính xác thì RIM hẳn phải rất thận trọng. Chưa kể đến trường hợp thua, việc quá tập trung vào cuộc chiến pháp lý sẽ khiến RIM mất đi tính sáng tạo trên những sản phẩm mới. RIM đi kiện cũng có mà bị kiện cũng nhiều, sau khi bị NXP kiện thì Nokia vừa đưa RIM ra toà vì vi phạm các bằng sáng chế của họ.

Nguồn: Tech DirtReuters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>