(+84) 463.28.7979

Rút ngắn thời gian khởi động máy


Microsoft cung cấp một chương trình miễn phí cho phép phân tích và rút ngắn thời gian khởi động máy. Tiện ích này có tên là BootVis, tải về từ địa chỉ http://www.onecomputerguy.com/software/bootvis.exe. Cách sử dụng tiện ích này như sau:

bootvis

1. Kích hoạt tập tin BOOTVIS.EXE vừa tải về.

2. Khởi động chương trình, chọn Trace > Next Boot + Driver Delays.

3. Tiện ích sẽ khởi động lại máy tính và thực hiện một số đánh giá cần thiết.

4. Sau khi khởi động, BootVis sẽ hiển thị đồ thị chi tiết liên quan tới quá trình khởi động hệ thống.

5. Ghi nhớ khoảng thời gian khởi động của hệ thống (nhấp lên đường dọc màu đỏ).

6. Chọn Trace > Optimize System.

7. Chọn Trace > Next Boot + Drive Delays một lần nữa.

8. Lúc này bạn nhận thấy thời gian khởi động máy đã giảm xuống. Trong ví dụ tôi thực hiện, thời gian giảm từ 39 xuống còn 30 giây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *